[rev_slider_vc alias=“homeslider_sk“ el_class=“slider_wrapper“]
Mobilné haly na skladovanie

Mobilné haly na skladovanie

Ako dočasné riešenie skladovacích priestorov pre vás máme veľkoplošné haly. (viac informácií)

Haly pre kultúrne a športové akcie

Haly pre kultúrne a športové akcie

Zorganizujte výstavnú, kultúrnu alebo športovú akciu na ktoromkoľvek mieste. (viac informácií

Párty stany a pagody

Párty stany a pagody

Usporiadajte párty pre vašich priateľov alebo zákazníkov na neobvyklom mieste. (viac informácií)

Jazdecké a parkúrové haly pre kone

Jazdecké a parkúrové haly pre kone

Možnosť tréningu v ideálnych podmienkach počas celého roka. (viac informácií)

Haly pre potravinársky priemysel

Haly pre potravinársky priemysel

Rýchly a flexibilný priestor pre dlhý alebo krátky časový horizont (viac informácií

Haly pre armádu a civilnú obranu

Haly pre armádu a civilnú obranu

Perfektné priestorové riešenie pre armády, charitatívne organizácie a ďalšie outdoorové aktivity. (viac informácií)

Naše projekty

GRUPO ANTOLIN – SKLADOVACÍ HALA H-LINE 20 – 6,20 M
FAURECIA AUTOMOTIVE – SKLADOVACÍ HALA S-LINE 20 – 4,40 M
GLOBUS – NÁHRADNÍ RESTAURACE
ČPF PRAHA – LETENSKÁ PLÁŇ
REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU, HALA 20M
ME V ATLETICE – TRÉNINKOVÁ HALA 30M
HOTEL SAVOY KV – PÁRTYSTAN 10M
OLYMPIJSKÝ PARK SOČI – LETNÁ 2014

Zaručíme Vám

 • rýchlosť
 • variabilitu
 • individualitu
 • kvalitu
 • profesionálne riešenie
 • diskrétnosť

Čo Vám môžeme ponúknuť

Vďaka novým profesionálnym mobilným systémom vám môžeme v relatívne krátkom čase pomôcť pri vyriešení problému s uskladnením materiálu, usporiadaním firemných prezentácií, kultúrnych a športových akcií.

Mobilné haly alebo veľkopriestorové stany sme schopní dodať a postaviť v mnohých variantoch a požadovaných rozmeroch.

Kto sme

Patríme k popredným dodávateľom mobilných zastrešovacích systémov v ČR a SR.

Od svojho založenia v roku 1996 sa zameriavame na kompletnú ponuku služieb pri organizovaní spoločenských, výstavných a športových prezentačných akcií. Zaisťujeme aj dodávky mobilných hál pre priemyselné využitie. Vďaka svojej variabilite, rýchlej montáži a použitým materiálom sa naše haly stali často využívaným rýchlym riešením pri chýbajúcich skladovacích a výrobných priestoroch.

Naši zákazníci

Obchodné oddelenie

Richard Spilka (konateľ)
Tel.: +420 602 409 755
E-mail: richard.spilka@diamantexpo.cz

Obchodné oddelenie

Ing. Michal Eisner (konateľ)
Tel.: +420 603 322 102
E-mail: michal.eisner@diamantexpo.cz

Technická realizácia stavieb

Martin Zvonek
Tel.: +420 606 771 626
E-mail: martin.zvonek@diamantexpo.cz

[rev_slider_vc alias=“homeslider“ el_class=“slider_wrapper“]
Mobilní haly pro skladování

Mobilní haly pro skladování

Jako dočasné řešení skladovacích prostor pro Vás máme velkoplošné haly. (více informací)

Haly pro kulturní a sportovní akce

Haly pro výstavy, kulturní a sportovní akce

Zorganizujte výstavní, kulturní nebo sportovní akci na kterémkoliv místě. (více informací

Párty stany a pagody

Párty stany a pagody

Uspořádejte párty pro své přátele nebo zákazníky na neobvyklém místě. (více informací)

Jezdecké a parkurové haly pro koně

Jezdecké a parkurové haly pro koně

Možnost tréninku v ideálních podmínkách v průběhu celého roku. (více informací)

Haly pro potravinářský průmysl

Haly pro potravinářský průmysl

Rychlý a flexibilní prostor pro dlouhý nebo krátký časový horizont. (více informací

Haly pro armádu a civilní obranu

Haly pro armádu a civilní obranu

Perfektní prostorové řešení pro armády, charitativní organizace nebo ostatní outdoorové aktivity. (více informací)

Naše projekty

GRUPO ANTOLIN – SKLADOVACÍ HALA H-LINE 20 – 6,20 M
FAURECIA AUTOMOTIVE – SKLADOVACÍ HALA S-LINE 20 – 4,40 M
GLOBUS – NÁHRADNÍ RESTAURACE
ČPF PRAHA – LETENSKÁ PLÁŇ
REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU, HALA 20M
ME V ATLETICE – TRÉNINKOVÁ HALA 30M
HOTEL SAVOY KV – PÁRTYSTAN 10M
OLYMPIJSKÝ PARK SOČI – LETNÁ 2014

Zaručíme Vám

 • rychlost
 • variabilitu
 • individualitu
 • kvalitu
 • profesionální řešení
 • diskrétnost

Co Vám můžeme nabídnout

Pomocí nových profesionálních mobilních systémů Vám můžeme nabídnout v relativně krátké době vyřešit problém s uskladněním materiálu, s uspořádáním firemních prezentací, kulturních a sportovních akcí.

Mobilní haly nebo velkoprostorové stany jsme schopni dodat a postavit v mnoha typech a požadovaných rozměrech.

Kdo jsme

Patříme mezi přední dodavatele mobilních zastřešovacích systémů v ČR a SR.

Od svého založení v roce 1996 se zaměřujeme na kompletní nabídku služeb pro realizaci společenských, výstavních a sportovních prezentačních akcí. Dále zajišťujeme dodávky mobilních hal pro průmyslové využití. Svou variabilitou, rychlou montáží a použitými materiály se naše haly staly hojně využívanou variantou pro rychlé řešení chybějících skladovacích a výrobních prostor.

Naši zákazníci

Obchodní oddělení

Richard Spilka (jednatel)
Tel.: +420 602 409 755
E-mail: richard.spilka@diamantexpo.cz

Obchodní oddělení

Ing. Michal Eisner (jednatel)
Tel.: +420 603 322 102
E-mail: michal.eisner@diamantexpo.cz

Technická realizace staveb

Martin Zvonek
Tel.: +420 606 771 626
E-mail: martin.zvonek@diamantexpo.cz